Om Bjärsgård

Vår historia

Från mitten av 1400-talet ägdes Bjärsgård av släkten Sparre. Det var riddaren och riksrådet Maurids Sparres dotter Ann Sparre som gifte sig med riksrådet och riksamiralen Mogens Gyldenstierne och Bjärsgård kom omkring 1540 i släkten Gyldenstiernes ägo. Alltsedan hans tid har Gyllenstiernorna varit ägare till Bjärsgård - först de danska Gyldenstiernorna och efter den danska grenens utslocknande 1729 genom instiftande av fideikommis till förmån för den kvarlevande svenska friherrliga grenen, som inkommit till Sverige från Danmark på 1440-talet.

Efter fidiekommisens avskaffande är Bjärsgård numera privatägt.